بازرس کل استان بوشهر خبر داد؛
انفصال از خدمت دو کارمند متخلف در بوشهر
انفصال از خدمت دو کارمند متخلف در بوشهر

به گزارش جنوب نیوز؛ اسحاق شهبازی اظهار داشت: در راستای برخورد با سو جریانات اداری در استان بوشهر و متعاقب گزارش بازرسی کل استان، رأی محکومیت دو نفر از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، صادر شد.

بازرس کل استان بوشهر تخلف این افراد را نقض قوانین و مقررات، صدور گواهی و گزارش خلاف واقع و دریافت وجوهی غیر از آنچه در قانون و مقررات مشخص شده اعلام کرد.

وی افزود: این افراد به انفصال از خدمت به مدت یک سال محکوم شده اند. پرونده افراد مذکور کماکان در مراجع قضائی نیز مطرح رسیدگی می‌باشد.